Święto Objawienia Pańskiego w Olsztynie

Święto Objawienia Pańskiego w Olsztynie

Święto Objawienia Pańskiego dla chrześcijan wschodnich tradycji jest bardzo
znaczącym wydarzeniem. Jezus Chrystus zostaje przedstawiony światu przez
Boga Ojca, który spoczywa nad Synem w Duchu Świętym pod postacią gołębia.
Jan Chrzciciel ” dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica
zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten,
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym
ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».
(J. 1, 31-34)

W wigilię Objawienia Pańskiego chrześcijanie po całodziennym surowym
poście, gromadzą się przy stołach na tzw. Szczedrych Weczorach na kolacji.
Na stole stawia się postne potrawy, kutia, pierogi, rybę, gołąbki z kaszą,
grzyby, barszcz. W Olsztyńskiej parafii Pokrowy Matki Bożej Szczedryj
Weczir zgrmadził ok. 40 osób. Rozpoczął się o godzinie 16.00 uroczystym
odczytanie ewangeli o Chrzcie Jezusa w Jordanie. Obecni zasiedli do stołów,
wspólnie kolędowali. O godz. 19.00 przeszli do cerkwi, aby wziąć udział w
Wełykym Poweczerju i poraz kolejny radośnie zaśpiewać „Z nami Bóg zrozumcie
narody i upokorzcie się bo z nami Bóg”.

W niedzielę 19 stycznia w dzień Objawienia Pańskiego o godz. 10.00 o.
Stanisław Tarapacki proboszcz parafii przewodniczył Boskiej Liturgii
Bazylego Wielkiego. W homilii zwrócił uwagę na nadzwyczajność momentu
przyjścia Boga do człowieka i odnowienie relacji między tym co Boskie z tym
co ludzkie, aby każdy z nas mógł uobecniać Boskość każdego dnia.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbył się obrzęd poświęcenia wody, którą
wierni wzięli do swoich domów, aby była ona wzmocnieniem, uzdrowieniem i
oczyszczeniem.

Тропар *, глас 1 *: Коли в Йордані хрестився Ти, Господи,* Троїчне явилося
поклоніння:* бо Родителя голос свідчив Тобі,* возлюбленим Сином тебе
називаючи;* і Дух у виді голубинім засвідчив твердість слова.* Явився Ти,
Христе Боже,* і світ просвітив, слава Тобі.

cerkiew.olsztyn.pl

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK