Uroczyste wręczenie dyplomów w Zamku Królewskim na Wawelu

Uroczyste wręczenie dyplomów w Zamku Królewskim na Wawelu

2 grudnia 2013 roku w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów poświadczających wpis nowych miejsc na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO wzbogaciła się o „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” oraz o rozszerzony wpis Kopalni Soli w Wieliczce o Kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny pod wspólną nazwą „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni”.

W trakcie uroczystości Piotr Żuchowski Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Sławomir Ratajski Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO wręczyli certyfikaty gospodarzom drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat oraz Królewskim Kopalniom Soli w Wieliczce i Bochni.
Wśród osób, którzy otrzymali certyfikat, był greckokatolicki ks. Bogdan Stepan – proboszcz cerkwi p.w. Narodzenia NMP w Chotyńcu. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla cerkwi chotynieckiej, gdyż, na dzień dzisiejszy, wszystkich obiektów w Polsce na liście UNESCO znajduje się tylko 24.

Podczas uroczystości w imieniu Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski – Generalny Konserwator Zabytków i Sekretarz Stanu w MKiDN – wręczył brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do opracowania trans-granicznego wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zespołu drewnianych cerkwi podkarpackich jak również w uznaniu ich dotychczasowej działalności na rzecz ochrony zabytków.

Wyróżnienie to otrzymał Mariusz Czuba – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także Włodzimierz Gerycz – dyrektor Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu w Żółkwi, Zbigniew Jucha – wieloletni kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie oraz Roman Marcinek – pracownik oddziału terenowego NID w Krakowie.

Za całokształt pracy na rzecz ochrony dziedzictwa Medal Gloria Artis otrzymał także dr Kajetan d’Obyrn Prezes Kopalni Soli w Wieliczce.

W uroczystościach wręczenia certyfikatów również wzięli udział: Jerzy Batycki – starosta jarosławski, Stanisław Ślęzak – wójt gminy Radymno oraz Eugeniusz Zawałeń – przewodniczący Komisji Konserwatorskiej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.

Po oficjalnych uroczystościach wystąpił męski chór „Żurawli”

Warto dodać, iż obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 981 obiektów w 160 państwach: 759 obiektów kulturalnych, 193 przyrodnicze i 29 o charakterze mieszanym kulturalno-przyrodniczym. Na Listę Dziedzictwa Zagrożonego wpisane są 44 miejsca. 24 obiekty na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się w Polsce.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK