Nowy biskup pomocniczy archidiecezji przemysko-warszawskiej

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji przemysko-warszawskiej

Papież Franciszek mianował ks. mitrata Eugeniusza Mirosława Popowicza biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej obrządku greckokatolickiego – głosi komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce.
52-letni biskup-nominat dotychczas sprawował funkcję wikariusza generalnego archidiecezji. Ojciec Święty przydzielił mu stolicę tytularną Orreacelia.
Ks. mitrat dr Eugeniusz Mirosław Popowicz, urodził się 12 października 1961 r. w Człuchowie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie (1988-1993). Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. w Starogardzie Szczecińskim z rąk abp Myrosława Marusyna. W 1993 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie.
Prowadził działalność duszpasterską m. in. jako: wikariusz w parafiach Elbląg i Pasłęk (1986-1988) i proboszcz w parafiach Górowo Iławeckie i Lelkowo (1995-1996). Ponadto sprawował funkcję oficjała Sądu Metropolitalnego we Lwowie (1993-1995) i był wykładowcą w Seminarium Duchownym i Akademii Teologicznej we Lwowie i Tarnopolu (1993-1995). W latach 1995-1996 był wikariuszem biskupim a w 1998 r. wykładowcą w Seminarium Duchownym Ojców Bazylianów w Przemyślu.
Od 1996 r. jest proboszczem parafii archikatedralnej w Przemyślu i wikariuszem generalnym (protosyncellus) Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.
Ponadto jest prepozytem Kapituły Katedralnej oraz członkiem Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów i Rady Ekonomicznej.
W 1995 r. z rąk kard. Myrosława Lubacziwskiego otrzymał krzyż z ozdobami i tytuł protoijereja a w 1996 r. abp Jan Martyniak nadał mu tytuł mitrata.
Ks. Popowicz jest redaktorem „Przemyskich Archidiecezjalnych Wiadomości” oraz członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Błahowist”. Włada biegle kilkoma językami między innymi: ukraińskim i włoskim.
Posiada duże umiejętności i doświadczenie w pracy duszpasterskiej, rozumie potrzebę ewangelizacji i katechizacji w Kościele. Chętnie udziela się w duszpasterstwie sakramentalnym i liturgicznym, często pełni posługę w sakramentach pojednania i Eucharystii. Troszczy się o powołania i organizuje rekolekcje parafialne. Jest głęboko przejęty działalnością społeczną, troszczy się w pracy duszpasterskiej o ubogich i potrzebujących organizując różnorodne akcje charytatywne.
eKAI
Archiwalna fotografia ks. mitrata Eugeniusza Popowicza z dnia 21 września podczas Liturgii Świętej w Chotyńcu.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK