Pierwsza Liturgia w zrekonstruowanej cerkwi w Godkowie

Pierwsza Liturgia w zrekonstruowanej cerkwi w Godkowie

W święto Opieki Matki Boskiej (14 października – poniedziałek) o godzinie 10.00 w Cerkwi w Godkowie, po raz pierwszy sprawowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza diecezji Wrocławsko – gdańskiej J. E. ks. bp Włodzimierza Juszczaka. Będzie to historyczny moment dla ukraińskiej społeczności zamieszkującej gminę Godkowo. Cerkiew w Godkowie została zrekonstruowana z pozostałości Cerkwi z Kupnej. Koszt translokacji oraz rekonstrukcji Cerkwi ponieśli wierni parafii Godkowo i Pasłęk na czele z proboszczem ks. mitratem Andrzejem Sroką.
W roku 2013 postawiono ściany oraz dach zwieńczony kopułami. Ściany i dach zostały pokryte gontem. Brakuje jeszcze wyposażenia wewnątrz cerkwi na czele z ikonostasem. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc w dokończeniu tego błogosławionego dzieła.
Rekonstrukcja cerkwi z Kupnej w Godkowie : Parafia Greckokatolicka w Pasłęku ul. ks. Bazylego Hrynyka1; 14-400 Pasłęk. Bank Spółdzielczy w Sztumie F/ Godkowo
Nr rachunku: 83 8309 0000 0045 4545 2000 0010

ks. Roman Storoniak

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK