Konsekracja cerkwi greckokatolickiej w Ostródzie – pierwsze fotografie

Konsekracja cerkwi greckokatolickiej w Ostródzie – pierwsze fotografie

W parafii greckokatolickiej p.w. Ofiarowania Przenajświętszej Bogurodzicy (Wprowadzenia do świątyni PB) w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) odbyły się uroczystości konsekracji nowej świątyni. Uroczystościom przewodniczyli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Jan Martyniak Metropolita Przemysko-Warszawski oraz Jego Ekscelencja Włodzimierz Juszczak Biskup Wrocławsko-Gdański. Proboszczem parafii, w której poświęcono nową cerkiew, jest ks. protojerej Jarosław Gościński.

Zamieszczamy kilka fotografii autorstwa Wojciecha Gudaczewskiego.
Wkrótce zamieścimy więcej informacji o uroczystościach w Ostródzie.

Parafia greckokatolicka Ofiarowania Przenajświętszej Bogurodzicy (Wprowadzenia do świątyni PB) w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie).
W ramach Akcji ,,Wisła”, po wyjściu z obozu pracy w Jaworznie, na ostródzką ziemię przybyło dwóch kapłanów greckokatolickich tj. ks. Jerzy Męciński (ukr. o. Юрій Менцінський) i ks. Emilian Kotys (ukr.o. Омелян Котис). Pierwsze Liturgie w Ostródzie były sprawowane na początku lat pięćdziesiątych przez ks. Męcińskiego, który przez krótki okres czasu pełnił funkcję wikariusza w parafii rzymskokatolickiej. Ksiądz Kotys po kilku miesiącach po przybyciu zmarł i jest pochowany na ostródzkim cmentarzu. Natomiast ks. Męciński wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
1 czerwca 1993 roku dekretem Biskupa przemyskiego i sanockiego Jana (Martyniaka) erygowano Parafię greckokatolicką w Ostródzie. Inicjator powstania parafii ks. Eugeniusz Kuźmiak został jej pierwszym proboszczem. Pierwsze Liturgie były sprawowane w soboty, w wynajmowanym kościele rzymskokatolickim. Praca młodego proboszcza nie była lekką, ponieważ wierni w znacznej mierze byli bardzo rozproszeni i stanowili niewielką grupkę społeczności ostródzkiej.
27.09.2000 r. Metropolita i Abp Jan (Martyniak) poświęcił plac pod budowę przyszłej świątyni. Budowa rozpoczęła się następnego roku. Teren na, którym wybudowana jest cerkiew to stare koryto rzeki Drwęca. Świątynia wybudowana jest na 250 palach.
16.03.2005 r. przedwcześnie zmarł ks. Eugeniusz Kuźmiak, pozostawiając po sobie wybudowane fundamenty przyszłej cerkwi. Przez kilka miesięcy budowę prowadził ks. Dariusz Gliniewicz. W tym czasie wybudowane zostały ściany piwniczne.
07.07.2005 r. nowym proboszczem w parafii został ks. Jarosław Gościński i tego samego roku jesienią mury piwnicy zostały już zastropione.
04.12.2005 r. w nieotynkowanej, bardzo surowej i skromnej piwnicy odprawiona została Liturgia święta parafialnego. Temperatura na zewnątrz sięgała wtedy ok. – 30 C. Od tamtej pory wszystkie Liturgie sprawowane są w piwnicy budowanej świątyni. Biednie, chłodno ale u siebie.
W niedzielę palmową 2009 r. zostaje odprawiona pierwsza Liturgia w górnej części obecnej świątyni.
28.08.2013 r. Rada Miasta, na wniosek proboszcza, plac przycerkiewny nazwała Skwerem Błogosławionego Emiliana Kowcza.

Ks. Jarosław Gościński

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK